Training voor TSO medewerkers"Lastige kinderen? Heb jij een uitdaging!"

Overblijven? Hoe lang duurt het nog?!

Als vrijwilliger op de tussen schoolse opvang bent u het eerste aanspreekpunt tijdens de middagpauze voor kinderen in het basisonderwijs. Het meest drukke en ongestructureerde moment van de dag voor leerlingen en waarop vaak onuitgesproken conflicten worden “uitgevochten”. U als vrijwilliger op het schoolplein krijgt daar vaak als eerste mee te maken.

Wat nu? Met behulp van deze interactieve bijscholing, die direct toepasbaar is in de praktijk, gaat de medewerker niet alleen anders naar het gedrag van kinderen kijken, maar wordt ook de invloed die men kan uitoefenen met zijn/haar eigen gedrag. De medewerker wordt zich bewuster van de positieve invloed die het eigen gedrag en communicatie kan hebben op o.a. conflictbeheersing.

Tijdens deze training komen onder andere de volgende thema's aan bod:

  • Wat is luisteren?
  • Hoe luister ik?
  • Wat is moeilijk gedrag?
  • Anders leren kijken naar kinderen.
  • Hoe gaat u om met moeilijk gedrag?
  • Wat is overprikkeling en hoe gaat u hiermee om.
  • Wat zijn uw sterke kwaliteiten.
  • Wat zijn uw mogelijkheden of “grenzen”.
  • Pesten.
  • En onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

De doelstelling van de training:

Na de training heeft de deelnemer basiskennis van het “pedagogisch handelen bij lastig gedrag van kinderen”, hij/zij is in staat om anders te kijken en om te gaan met lastige situaties in het werkveld.

Daarnaast heeft de deelnemer een begin gemaakt om de inzichten toe te passen in de dagelijkse praktijk. Het resultaat van de aangeboden inzichten zijn afhankelijk van de inzet van de individuele deelnemer.

Middels interactieve bijeenkomsten zullen de deelnemers inzichten krijgen over hun eigen denkpatroon en hoe anders denken en anders kijken naar het gedrag van kinderen kan worden toegepast.

Het uitgangspunt van de training is dat de groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers, zodat er op interactieve wijze gewerkt kan worden en er voldoende aandacht en ruimte is voor eigen inbreng.