Bianca van Term - ThimisterSinds 2011 is Bianca werkzaam in een eigen praktijk “O zit dat zo” voor natuur en psychosociale therapie (www.praktijkozitdatzo.nl).

In haar praktijk werkt ze met interventies rondom stressvermindering, rouw en traumaverwerking o.a: EMDR en LT- Balance, Marcos-therapie, rouw, counseling en familieopstellingen. Bianca werkt met  kinderen van 0 tot 18 jaar en volwassenen.

Verder heeft Bianca 12 jaar gewerkt als ambulant hulpverlener met multi-problem gezinnen. Hierbij heeft zij ervaring opgedaan met het werken binnen gezinssystemen, mensen met opvoedingsvragen, levensvragen, lichamelijke klachten, hoog gevoeligheid, diagnose ADHD/ODD, PDD-NOS, dyslexie, faalangst, slaapklachten, angsten, enzovoort. Daarnaast heeft ze ervaring in het werken binnen de Buitenschoolse Opvang en Kinderopvang.

Naast bovengenoemde werkzaamheden werkt zij 1 dag in de week als praktijkondersteuner GGZ binnen een huisartsenpraktijk in Brunssum.

Samen met Desiree Veelen is Bianca het bedrijf 2connect4u gestart en geven zij beiden trainingen, workshops aan ouders, vrijwilligers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten in het basisonderwijs. Verder adviseert  2connect4u basisscholen en stichtingen over de implementatie van o.a tussen- en naschoolse schoolse opvang.